Palvelut

Viittomakieli 

Viitottu puhe

Puheentoisto

Taktiili viittomakieli ja viitottu puhe sekä haptiisit

Etätulkkaus ohjelmilla Zoom, Teams, Meet, Skype, Whatsapp ja Text on TapKirjoitustulkkaus Tulkkaus kuurosokeille.